Для учнів

Професія "Електрогазозварник 2 - 3 розряду"


Назва теми
Тема № 1.4. «Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання»
13. Класифікація та умовні позначення джерел живлення.
14. Характеристики джерел живлення і умови до них.
15. Зварювальні трансформатори. Регулювання сили струму. Осцилятори, їх призначення і принципроботи.
16. Зварювальні випрямлячі.
17. Зварювальні перетворювачі.
17.1. Джерела живлення зварювальної дуги (презентація).
18. Інструменти та приладдя електрозварника.
      Перевірка знань №3.
Тема № 2.1. «Апаратура для газового зварювання і різання металів»
26. Водяні запобіжні затвори. Призначення і класифікація водяних затворів.
27. Затвори водяного і сухого типу, їх порівняльні характеристики.
28. Полум'ягасник. Хімічні очисники. Призначення.
29. Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів.
30. Балонні вентилі.
31. Збереження і транспортування балонів.
      Перевірка знань №5.
32. Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним.
33. Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Манометри.
      Перевірка знань №6.
34. Зварювальні пальники, їхня класифікація.
35. Схема і принцип роботи інжекторного пальника.
36. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.
37. Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт.
      Перевірка знань №7. 
38. Класифікація різаків.
39. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.
40. Правила користування різаками.
41. Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів.
42. Безпечні прийоми робіт.
      Перевірка знань №8.
Тема № 2.2. «Обслуговування та ремонт зварювального обладнання»
43. Пристосування й інструмент для проведення технічного обслуговування обладнання та апаратури. 
44. Ремонт клем кабелю живлення і зварювального кабелю, ізоляції електродотримача.
45. Ремонт газо-повітряного пальника, газового пальника, різака.
46. Ремонт захисних засобів.
      Перевірка знань №9.
Тема № 3.2. «Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами»
52. Зварювальна дуга та її будова.
53. Характеристика зварювальної дуги. Пряма і зворотна полярності.
54. Перенесення електродного металу через дугу на виріб.
55. Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги.
56. Положення електрода. Коливальні рухи електрода.
      Перевірка знань №11.
57. Режими ручного дугового зварювання покритими електродами.
58. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва.
59. Зварювання стикових швів у нижньому положенні.
60. Зварювання кутових швів.
61. Зварюваність сталей. Вплив основних елементів на зварюваність сталей.
62. Зварювання вуглецевих сталей.
      Перевірка знань №12.
Тема № 3.4. «Зварювання в захисних газах»
68. Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом.
69. Вивчення будови і роботи напівавтоматів.
70. Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання в захисних газах.
71. Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери.
      Перевірка знань №14.
72. Підготовка поверхні металу до зварювання, методи очищення.
73. Способи виконання двобічних стиків швів.
74. Однобічне автоматичне і механізоване дугове зварювання стикових швів.
75. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і з'єднань нахил.
76. Розрахунок і вибір режиму зварювання.
      Перевірка знань №15.
Тема № 3.5. «Механізація й автоматизація зварювального виробництва»
77. Автоматичні і потокові Автоматичні маніпулятори лінії.
78. Застосування промислових роботів для обслуговування зварювального устаткування.
      Перевірка знань №16.
Тема № 4.1. «Технологія газового різання металів»
79. Основні умови різання металів.
80. Розрізуваність металів
81. Вплив легуючих елементів на розрізуваність сталей при кисневому різанні
82. Показники режиму різання.
83. Техніка кисневого різання.
      Перевірка знань №17.
84. Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей.
85. Особливості технології різання профілів металу.
86. Поверхневе кисневе різання
87. Точність і якість різання.
88. Киснево-флюсове різання. Суть процесу різання.
89. Технологія киснево-флюсового різання.
      Перевірка знань №18.
90. Сутність процесів термічного різання і їх класифікація.
91. Різання покритими і неплавкими електродами
92. Повітряно-дугове роздільне і поверхневе різання.
93. Киснево-дугове різання.
94. Плазмово-дугове різання.
95. Газолазерне різання. Підводне різання.
96. Види термічного різання бетону і залізобетону.
      Перевірка знань №19.
Тема № 5.1. «Дефекти зварних з'єднань і їх усунення»
97. Види напруг і деформацій в матеріалі.
98. Класифікація дефектів за типами й видами. Зовнішні дефекти. Внутрішні дефекти.
99. Контроль вихідних матеріалів, складання та процеси зварювання.
      Перевірка знань №20.
Тема № 6.1. «Ручне дугове зварювання покритими електродами»
100. Зварювання вуглецевих конструкційних сталей.
101. Зварювання низьколегованих сталей.
102. Зварювання середньолегованих сталей.

103. Зварювання високолегованих сталей і сплавів.
104. Холодне зварювання чавуну.
105. Гаряче зварювання чавуну.
        Перевірка знань №21.
106. Зварювання міді та її сплавів.
107. Зварювання алюмінію і його сплавів.
108. Зварювання титанових сплавів.
109. Зварювання магнієвих сплавів.
110. Поняття про наплавлення твердими сплавами. Дугове наплавлення.
111. Матеріали для наплавлення. Наплавлювальний дріт.
112. Технологія наплавлення.
         Перевірка знань №22.
Тема № 6.2. «Газове зварювання металів»
113. Газове зварювання вуглецевих конструкційних сталей.
114. Газове зварювання низьколегованих сталей.
115. Газове зварювання чавуну.
116. Газове зварювання міді, алюмінію та її сплавів.
117. Газове зварювання титанових та магнієвих сплавів.
        Перевірка знань №23.
Тема № 6.3. «Зварювання в захисних газах»
118. Технологія механізованого зварювання порошковим і самозахисним дротом.
119. Техніка і режими зварювання.
120. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при механізованому зварюванні.
        Перевірка знань №24.
Тема № 6.4. «Механізація й автоматизація зварювального виробництва»
121. Особливості процесу зварювання під флюсом, у захисних газах, порошковим і самозахисним дротом.
122. Технологія автоматичного зварювання в захисних газах. Техніка і режими зварювання.
123. Технологія й устаткування автоматичного плазмового зварювання.
124. Особливості формування зварного з'єднання. Вплив параметрів режиму на розміри і форму шва.
125. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при автоматичному зварюванні.
        Перевірка знань №25.
Тема № 7.1. «Кисневе і плазмове різання»
126. Плазмово-дугове різання. Одержання плазмової дуги. Технологія плазмово-дугового різання.
127. Режими різання. Устаткування для плазмово-дугового різання.
Тема № 7.2. «Дугове різання»
128. Дугове різання. Види і режими дугового різання.
Тема № 8.1. «Повітряно-дугове різання»
130. Повітряно-дугове роздільне і поверхневе різання. Газолазерне різання.
131. Підводне різання. Види термічного різання бетону і залізобетону.
      Перевірка знань №26.
     Підсумкова атестація.

Боротьба з деформаціями


Немає коментарів:

Опублікувати коментар